EN VI
Sắp công bố dự thảo Nghị định về chứng khoán phái sinh
Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, dự thảo Nghị định về chứng khoán phái sinh đang được UBCK khẩn trương xây dựng.

Dự kiến, cuối tháng 3 này, phiên bản một của dự thảo sẽ hoàn chỉnh để công bố lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan hữu quan, cũng như thành viên thị trường. Để đảm bảo tính khả thi, cũng như thận trọng trong triển khai các sản phẩm chứng khoán phái sinh, dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng các sản phẩm phái sinh chủ yếu dựa trên trái phiếu chính phủ, các chỉ số trên TTCK.

Theo kế hoạch, dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ xem xét trong năm nay. Khi quy định mới này được ban hành, không chỉ góp phần làm đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư trên TTCK, mà còn giúp nhà đầu tư có thêm các công cụ phòng ngừa rủi ro.

H.Hòe
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Payment Partners
Service partners
  • Nguyễn Hoàng Anh
  • 0909.999.999
  • anhnh@exima.com
  • Nguyễn Phương Anh
  • 0909.999.999
  • anhnh@exima.com
  • Nguyễn Quốc Đại
  • 0909.999.999
  • anhnh@exima.com