EN VI
Thanh tra về quản lý vàng của Ngân hàng Nhà nước
(NLĐO)- Từ ngày 22-4, Thanh tra Chính phủ bắt đầu thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động kinh doanh vàng, huy động và cho vay vốn bằng vàng từ tháng 1-2009 đến tháng 3-2013.

Sẽ thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của NHNN đối với hoạt động kinh doanh, huy động và cho vay vốn bằng vàng. Ảnh: HỒNG THÚY

Ngày 22-4, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước ViệtNam. Theo Quyết định thanh tra số 846/QĐ-TTCP, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động kinh doanh vàng, huy động và cho vay vốn bằng vàng.

 

Thời kỳ thanh tra từ tháng 1-2009 đến hết tháng 3-2013. Tuy nhiên, theo quyết định thanh tra, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, kể từ ngày công bố Quyết định (ngày 22-4).

 

Cũng tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định thành lập Tổ giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.

Các tin khác


Payment Partners
Service partners
  • Nguyễn Hoàng Anh
  • 0909.999.999
  • anhnh@exima.com
  • Nguyễn Phương Anh
  • 0909.999.999
  • anhnh@exima.com
  • Nguyễn Quốc Đại
  • 0909.999.999
  • anhnh@exima.com