EN VI
Dịch vụ đấu giá tài sản
Dịch vụ đấu giá tài sản là tiếp nhận các tài sản là động sản, bất động sản, giấy tờ có giá và các quyền về tài sản được phép giao dịch để bán đấu giá theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu tài sản hoặc cá nhân, tổ chức được phép bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.
Đấu giá quyền sử dụng đất đang là vấn đề được quan tâm khi mà hoạt động này ngày càng được diễn ra phổ biến hơn...

Đối tác thanh toán
Đối tác dịch vụ
  • Nguyễn Ngọc Châu
  • 090.3866206
  • chau.nguyen@exima.vn
  • Lê Thị Kiều Trang
  • 093.4189923
  • Trang.le@exima.com
  • Nguyễn Phước MInh
  • 0903663591
  • minh.nguyen@exima.com