EN VI
About
Trong tiến trình hội nhập và phát triển, các dịch vụ: Thẩm định giá, Giám định và Đấu giá ngày càng đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định giá trị tài sản của mọi cá nhân, tổ chức, đơn vị nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp, công ty và doanh nghiệp nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam. Sự ra đời của EXIMA sẽ góp phần tích cực và làm minh bạch giá trị tài sản của Quý công ty, doanh nghiệp và quý khách hàng cho các mục đích khác nhau.

Công ty Cổ phần Thẩm Định Giá E Xim
được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Thẩm Định Giá E Xim. Với đội ngũ 100% nhân viên trẻ tốt nghiệp đại học chuyên ngành thẩm định giá, tài chính, chuyên ngành kỹ thuật có đầy nhiệt huyết và hoài bão quyết tâm đưa EXIMA hội nhập chung vào nền kinh kế năng động nước nhà. Trong những năm vừa qua EXIMA không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất, hiệu quả nhất theo đúng phương châm hoạt động đề ra ngay từ ngày đầu thành lập "Chuyên nghiệp Uy tín".

Payment Partners
Service partners
  • Nguyễn Hoàng Anh
  • 0909.999.999
  • anhnh@exima.com
  • Nguyễn Phương Anh
  • 0909.999.999
  • anhnh@exima.com
  • Nguyễn Quốc Đại
  • 0909.999.999
  • anhnh@exima.com