EN VI
Ngành quản lý quỹ lãi quá thấp
Thông tin từ Tạp chí Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), tính đến cuối năm 2012, ngành quỹ có 47 công ty quản lý quỹ hoạt động với tổng số vốn điều lệ hơn 3.000 tỷ đồng.

 

Tổng khối lượng tài sản mà các công ty này quản lý tại thời điểm 31/12/2012 là hơn 100.000 tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD), tăng gần 3% so với thời điểm cuối năm 2011. Trong đó, tài sản từ các hoạt động quản lý danh mục chiếm 90%, còn tài sản của các quỹ đầu tư chiếm 10%.

Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của các công ty quản lý quỹ tương đối ổn định do doanh thu chủ yếu là cung cấp dịch vụ. Doanh thu của ngành quản lý quỹ ước tính năm 2012 là 700 tỷ đồng, tăng gần 2% so với năm 2011. Lợi nhuận của ngành năm 2012 ước đạt 30 tỷ đồng, tăng gần 1% so với năm 2011.
 

Điểm rõ nhất trong hoạt động của ngành quỹ năm qua là xu hướng tái cấu trúc mô hình hoạt động của các quỹ, cụ thể là giải thể các quỹ đóng, quỹ thành viên và thay thế vào đó là mô hình quỹ mở ra đời. Theo UBCK, có 6 quỹ thành viên hết thời hạn hoạt động, tiến hành thủ tục giải thể, nhưng chưa ghi nhận ảnh hưởng tiêu cực đáng kể nào của việc giải thể các quỹ tới TTCK. Lý do là quy mô các quỹ không lớn, trong khi có động thái thoái vốn hợp lý, hoặc chuyển giao danh mục chứng khoán cho NĐT.

Sang năm 2013, cùng với việc tạo điều kiện các công ty quản lý lập quỹ mở hoặc chuyển quỹ đóng thành quỹ mở, UBCK cho biết sẽ triển khai một số sản phẩm mới trong ngành quỹ. Cụ thể, quỹ hoán đổi danh mục ETF dự kiến sẽ sớm ra đời, đây là một dạng quỹ lưỡng tính, vừa là quỹ đóng, vừa là quỹ mở được đầu tư theo chỉ số. Quỹ ETF có tính năng bảo vệ NĐT, nhưng vẫn tạo cơ hội kinh doanh cho các thành viên thị trường mà không quá phụ thuộc vào lượng tiền nắm giữ, từ đó có thể góp phần làm giảm biến động của thị trường do tác động của dòng tiền.
 

Một sản phẩm khác là quỹ bất động sản. Quỹ này được tổ chức và hoạt động dưới dạng quỹ đại chúng, chứng chỉ quỹ được niêm yết trên TTCK. Việc đầu tư vào quỹ bất động sản sẽ có tính thanh khoản cao hơn là đầu tư trực tiếp vào bất động sản, do chứng chỉ quỹ này phải được niêm yết và giao dịch tại Sở GDCK.
 

Thứ ba là công ty đầu tư chứng khoán. Bản chất của công ty đầu tư chứng khoán là quỹ đầu tư, nhưng có tư cách pháp nhân để có thể trực tiếp đứng danh sở hữu tài sản. Loại hình sản phẩm này sẽ giúp khắc phục một số nhược điểm của quỹ đầu tư.

P.V

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN


Payment Partners
Service partners
  • Nguyễn Hoàng Anh
  • 0909.999.999
  • anhnh@exima.com
  • Nguyễn Phương Anh
  • 0909.999.999
  • anhnh@exima.com
  • Nguyễn Quốc Đại
  • 0909.999.999
  • anhnh@exima.com