EN VI
Consulting Services
Giám định xây dựng

Giám định chất lượng công trình xây dựng
Điều tra tìm nguyên nhân lún, sụt của nền móng, nứt hay nghiêng đổ công trình .
Giám định tổn thất, tính toán chi phí sửa chữa khắc phục.
Giám định khối lượng xây lắp để quyết toán, giải ngân công trình XD.
Giám định giải quyết tranh chấp trong xây dựng.
Tính toán & phân chia tổn thất.
Đánh giá các rủi ro của công trình XD trước khi Bảo hiểm.


Giám định công nghiệp

Giám định nguồn gốc xuất xứ, khuyết tật hàng hóa
Hàng không đúng chất lượng, hàng bị tổn thất
Giám định số lượng, chất lượng, định danh, đặc tính kỹ thuật, công dụng, tính đồng bộ & công nghệ của máy thiết bị, dây chuyền sản xuất.
Giám định, giám sát lắp đặt máy, thiết bị


Giám định điều tra

Tài sản bị cháy nổ, sét đánh, đâm va, ngập nước.
Giám định các loại ôtô du lịch, xe ôtô vận tải,
Xe chuyên dụng & sà lan, tàu, thuyền.

Payment Partners
Service partners
  • Nguyễn Hoàng Anh
  • 0909.999.999
  • anhnh@exima.com
  • Nguyễn Phương Anh
  • 0909.999.999
  • anhnh@exima.com
  • Nguyễn Quốc Đại
  • 0909.999.999
  • anhnh@exima.com